Angus klub - Ověřená kvalita (AA OK)

Známka OK - ověřená kvalita je ochranná známka a jejím vlastníkem je Klub plemene Aberdeen angus Česká republika z.s. Klub tuto známku uděluje zvířatům svých členů, která splňují stanovená kritéria pro výběr býků, připravovaným k základním výběrům plemeníků. Je udělována pouze zvířatům, která bez výjimek a jakýchkoliv úlev splňují nastavené parametry:
 • vlastní užitkovost ve 120, 210, 365 dnech věku
 • úroveň plemenných hodnot rodičů
 • exteriérovou úroveň rodičů
 • nejsou nositeli genu pro dvojí osvalení (genomická testace WT/WT)
 • mají ověřený původ
 • splňují předepsané zdravotní zkoušky a končetiny nevykazují dědičné vady (nepřípustné jsou zvláště tylomy)
Tato známka označuje zvířata vyšší kvality a slouží jako informace kupujícím. Jsou pro zákazníka potvrzením, že kupuje zvíře, které bylo vybíráno na základě dobrovolného plnění standardů, které plemenařící chovatelé dodržují. Pro nového majitele znamená vysoký předpoklad úspěšného zapojení do jeho chovu a produkci kvalitního potomstva. Závěrečným krokem je pak samotný výběr býka a jeho hodnocení při základním výběru a tím kupující dostává celkovou sumu informací pro své rozhodnutí o nákupu.

OK je záruka, že vybírá z toho nejlepšího.

Schválené podmínky:

 • hmotnost ve 120 dnech: ≥ 180 kg
 • hmotnost ve 210 dnech: ≥ 290 kg
 • hmotnost ve 365 dnech: ≥ 520 kg

Plemenné hodnoty:

 • Pro zvířata v systému OK jsou plemenné hodnoty matek nad průměrem populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu, pro matky býčků. ≥ 110 v PE a nebo ≥ 103 v ME. Z toho plyne, musí splňovat alespoň jeden z uvedených parametrů.
 • Plemenné hodnoty otců jsou nad průměrem populace plemenných býků v přímém nebo maternálním efektu, pro otce býčků ≥ 111 v PE a nebo ≥ 101 v ME. Z toho plyne, musí splňovat alespoň jeden z uvedených parametrů.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a embryích z hlediska PH bez omezení. Neplní-li otec nebo matka tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro PE nebo ME jsou nad průměrem populace býčků AA narozených v daném období.

Lineární hodnocení matky je alespoň 55 bodů, matka nesmí vykazovat exteriérové vady matka musí mít ověřený původ alespoň ze strany otce. Není přípustná příbuzenská plemenitba v první generaci předků býčka.