Plemeno Aberdeen Angus

Aberdeen Angus je nejrozšířenější masné plemeno ve světě, je registrováno cca 5 milionů zvířat. Největší populace jsou v USA , Kanadě, jižní Americe, Austrálii, N.Zealandu, jižní Africe, v posledních letech se velmi rychle zvětšuje počet čistokrevných zvířat v Asii, především pak v Kazachstanu. Také Evropa registruje značné množství čistokrevných krav, vedle tradičních chovatelských zemí se v posledních letech dynamicky rozvíjí chov v Rumunsku, Litvě ale i ve Francii a Itálii.

Plemeno je ceněno pro snadnost telení, výborné mateřské vlastnosti, výbornou plodnost, bezrohost, zcela jedinečnou a světově známou je kvalita masa. Charakteristickou vlastností je mramorování, které způsobuje šťavnatost a křehkost masa. Jako značkové maso je ve světě prodáváno do nejvybranějších restaurací. Angus je uznáván jako nejekonomičtější plemeno skotu. Hlavními důvody je výborná plodnost, snadné porody, ranost - telí se poprvé ve 24 měsících, malé nároky na výživu (schopnost spásat porosty horší kvality a plně je využít pro intenzivní růst). Jednoznačně nabývá převahy v chovech s "průmyslovým" stylem výroby. Velká stáda matek, početné feedloty (výkrmny s velkým počtem kusů - často několikatisícové), křížení pro zlepšení kvality masa - tam všude přináší svým chovatelům profit.

Toto plemeno pochází ze Skotska, první písemné zmínky o Aberdeen-Angus pochází z roku 1835. Bylo vyšlechtěno jako bezrohé a tuto dominantní vlastnost si podrželo dodnes. Bezrohost je základním plemenným znakem. První plemenná kniha vznikla okolo roku 1842 a přestože byla kompletně zničena požárem, stala se základem pro novou plemennou knihu vydanou v roce 1862. Roku 1863 byly importovány první kusy do severní Ameriky.

Od počátku se američané a kanaďané zaměřili na zvýšení tělesného rámce a dosáhli toho, že z původního skotu s malým tělesným rámcem se vyvinul skot střední velikosti.

Tradiční barvou plemene je plášťově černá. Zvířata, která jsou nositeli červeného genu, se ve formě recesivního homozygota, manifestovala jako red - červená. První Red Angus Society byla založena roku 1954 v Oklahomě a Texasu. Red zbarvení se stalo určitou módou a dnes je zastoupeno téměř ve všech světových populacích.

V Čechách se plemeno Aberdeen-Angus začalo chovat v roce 1991. Uplatňuje se v horších podmínkách, kopcovitých a méně úrodných oblastech. Svými chovatelskými vlastnostmi získalo značnou popularitu a stalo se druhým nejpočetnějším masným plemenem u nás. Statistiky uvádějí, že stavy krav a jalovic s převahou plemene G (Aberdeen angus) přesahují 72 tis. hlav.