TOP 50

20.01.2023
Hodnocení řebříčků TOP 50 v plemenných hodnotách k 31.12.2022
Tradiční hodnocení TOP 50 v plemenných hodnotách, které zveřejňuje ČSCHMS ve zpravodaji, potvrzuje úspěšnost členů Klubu.
Kategorie plemenní býci TOP 50
- 17 býků se umístilo v ukazateli přímý efekt růst (34%)
- 22 býků se umístilo v ukazateli maternální efekt (44%)
Kategorie krávy TOP 50
- 13 krav se umístilo v ukazateli přímý efekt růst (26%)
- 24krav se umístilo v ukazateli maternální efekt (48%)
Kategorie jalovice TOP 50
- 15 jalovic se umístilo v ukazateli přímý efekt růst(30%)
- 28 jalovic se umístilo v ukazateli maternální efekt (56%)
řebříčky ukazují genetickou kvalitu zvířat a jejich schopnost tuto kvalitu přenášet na potomstvo. Zvláště cenné je hodnocení zvířat v ukazateli maternální efekt (mléko), protože "dostat" mléko do chovu je velmi náročná a dlouhodobá práce.