ve II. turnusu členové Klubu prodali
81%
ze všech býků OK katalogu

Aktuality

Ekonomické hodnocení chovů a šlechtění
10.02.2024
Po několika letech se VÚŽV Praha Uhříněves vrací k ekonomickému vyhodnocování chovů do kterého byli mnozí z nás zapojeni. V novém projektu nabízí na základě zaslaných údajů zhodnocení produkčních a reprodukčních ukazatelů a vyhodnocení nákladovosti a rentability. Toto hodnocení poskytuje srovnání s dalšími chovy a odhaluje "bolestivá místa" v ekonomice každého chovu. Proto vřele doporučujeme zapojení se do tohoto projektu. Podrobnosti v sekci dokumenty.
Evropské Angus Fórum - Německo
29.01.2024
Po odkladu, který byl způsoben kovidovou infekcí, se v červenci 2024 uskuteční Evropské AF v Německu.
Program:
10.7. přivítání s společná večeře v Steigenberger Hotelu Frankfurt
11.7. návštěva farem v Hesensku, přenocování v Bad Arolsen
12.7. návštěva Weidemann, farem okolo Hannoveru, večeře a přenocování v Hannoveru
13.7. Zemědělská a Angus Show v Tarmsted, přenocování v Hamburku
14.7. prohlídka přístavu a města Hamburk, návštěva farem v Meklenbursku a západním Pomořansku
15.7. návštěva farem v Meklenbursku a Brandenbursku, barbecue a přenocování v Potsdam
16.7. Schůze Evropského AF, prohlídka Berlína, závěrečná večeře
17.7. odjezd z Berlína, přesun na letiště Frankfurt
další informace a podrobnosti o akci zveřejníme brzy.
BVD FREE - jasná výzva
27.01.2024
Vzhledem k rozšíření území prostých BVD (bovinní virová diarhea) v zemích našich potencionálních zákazníků (Rakousko, většina zemí Německa) se získání statutu chovu prostého od této nákazy stává důležitou podmínkou pro případné obchody. Navíc se touto nákazou začínají zabývat i další nečlenské země EU a zařazení podmínky "chov BVD prostý" do veterinárních certifikátů se zdá být jen otázkou času. Některé z chovů našeho Klubu tento status již v roce 2023 získaly, jiné o něj usilují. Získání statusu není podle metodiky SVS nijak složité, vyžaduje však systematický přístup a samozřejmě potřebný čas. Vaše rozhodnutí a získání statusu je rozhodnutí pro usnadnění budoucích obchodů. Na druhé straně lze očekávat určité problémy spojené s mícháním zvířat z chovů BVD prostých s těmi bez statusu (výstavy, svody, ale i nákup plemeníků do stáda). Je nutné si uvědomit, že naprostá většina "odchovu býků u chovatele" zvířata na BVD netestuje a není tedy žádná informace o jejich zdravotním stavu v této oblasti. Bohužel neexistuje finanční podpora státu při testování a přestože je zájem SVS na potlačení této nákazy, je jen na chovateli, zda se do této práce na své náklady pustí.
Nejlepší býk planety
04.01.2024
Nejlepší býk planety
Ve virtuální celosvětové soutěži masných býků, organizované P.J.Budlerem, zvítězil býk plemene Angus - PUESTO EL 90 z farmy Nazaria Ibazbala (Uruguay). "EL 90" ve finále porazil bezrohého herefordského býka Alfonsa. Hodnocení a výběr provedla skupina šesti vybraných odborníků z Austrálie, USA, Jihoafrické republiky, Velké Británie, Brazílie a Japonska. Na FCB tito experti vysvětlovali svou volbu a hodnotili soutěžící býky.
Sivestrovský příchovek
01.01.2024
Sivestrovský příchovek
Pravděpodobně první evropský potomek býka RED ULTRA (Quaker Hill, U.S.A.) se na Silvestra podvečer narodil na farmě manželů Hromasových ve Stvolínkách. Jalovička je z matky po Six Mile Red Cruise a má se čile k světu. ULTRA je zcela nová krevní linie, která jak doufáme, přinese kvalitu do našich chovů.
II. turnus
členové Klubu prodali v II. turnusu
81%
ze všech býků OK katalogu
Cenná trofej z Brna:
členové Klubu získali titul
Grand šampion
+ titul nejlepší chovatelská skupina
NVHZ Brno 2023:
členové Klubu získali
11 medajlí
AA rekord 2023:
Nejlépe prodaný AA býk v roce 2023
163.000 Kč
Mewil Chamurapi 3L, reg. AAB-205